Πολιτική απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχουμε εισαγάγει εγκαταστάσεις ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν εισάγετε, μεταδίδετε ή εργάζεστε με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Αποκάλυψη ιδιωτικών πληροφοριών και διαβίβασή τους σε τρίτους

Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να αποκαλυφθούν από εμάς μόνο εάν είναι απαραίτητα για: (α) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου ή με τις απαιτήσεις δικαστικών διαδικασιών σχετικά με το σύστημά μας. (β) προστασία των δικαιωμάτων ή της περιουσίας μας · (γ) λήψη άμεσων ενεργειών σχετικά με την προσωπική ασφάλεια του προσωπικού μας ή των καταναλωτών υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με τη δημόσια ασφάλεια Τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας κατά την εγγραφή σας, ενδέχεται να μεταδοθούν σε τρίτα μέρη και άτομα που συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Η διεύθυνση e-mail που μας δίνετε κατά την εγγραφή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή μηνυμάτων ή ειδοποιήσεων σχετικά με αλλαγές σχετικά με την αίτησή σας, καθώς και για τη διανομή μηνυμάτων σχετικά με γεγονότα και αλλαγές που συμβαίνουν στην εταιρεία, σημαντικές πληροφορίες για νέα αγαθά και υπηρεσίες Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ακύρωσης της συνδρομής σας.

Η χρήση των "cookies"

Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, το αρχείο "cookie" εγγράφεται στον υπολογιστή του (εάν ένας χρήστης επιτρέπει τη λήψη τέτοιων αρχείων). Εάν ένας χρήστης έχει ήδη επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο, το cookie αρχείων διαβάζεται από τον υπολογιστή. Εκτός από άλλους σκοπούς, χρησιμοποιούμε cookies για να διευκολύνουμε την καταγραφή των στατιστικών επισκεπτών. Τέτοια δεδομένα μάς βοηθούν να προσδιορίσουμε τι είδους πληροφορίες αποστέλλονται σε πελάτες μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία για αυτούς. Αυτή η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται σε γενικευμένη μορφή και δεν αφορά ποτέ τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη.

Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google, εμφανίζουν τις διαφημίσεις της εταιρείας μας στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου. Τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση διαφημίσεων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του χρήστη στους ιστότοπούς μας και τα ενδιαφέροντά τους στα προγράμματα περιήγησης ιστού. Ο χρήστης μπορεί να απαγορεύσει στην Google τη χρήση cookie. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να μεταβείτε στην ειδική σελίδα Google σε αυτήν τη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/

Αλλαγές στην εφαρμογή εμπιστευτικής αποκάλυψης

Η εφαρμογή εμπιστευτικής αποκάλυψης πρέπει να ενημερώνεται περιοδικά. Στη συνέχεια, η ημερομηνία της προηγούμενης ενημέρωσης που αναφέρεται στην αρχή του εγγράφου θα αλλάξει. Οι ειδοποιήσεις για αυτές τις αλλαγές θα τοποθετηθούν σε εμφανή θέση των ιστοσελίδων μας.

Σας ευχαριστούμε που δείξατε ενδιαφέρον για το σύστημά μας!